Ngày 10.02.2020: Xác tín niềm tin vào Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Mác cô: Mc 6:53–56

Khi qua biển rồi, Ðức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghennêxarét và lên bờ.  Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Ðức Giêsu.  Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.

Người ta đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Đức Giêsu cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người.

XÁC TÍN NIỀM TIN VÀO CHÚA

Khung cảnh Tin mừng hôm nay thật náo nhiệt, người ta kéo đến với Đức Giêsu. Người trở nên nổi tiếng vì đã thực hiện nhiều việc lạ lùng trước mắt họ, đến nỗi, vừa lên khỏi thuyền, họ đã nhận ra Đức Giêsu.

Có lẽ động lực ban đầu người ta theo Chúa vì những dấu lạ người làm: họ được ăn, được chữa lành bệnh tật,… nhưng chắc chắn Đức Giêsu đòi hỏi họ tiến xa hơn nữa: Đó là sự biến đổi để nhìn nhận Người là Đấng Kitô.

Phần chúng ta, chúng ta theo Chúa bằng sự xác tín của mình, hay chỉ núp bóng dưới lòng tin của người khác. Núp dưới bóng của người khác, có thể cảm thấy gắn bó với Đức Giêsu, nhưng chúng ta chưa thực sự đủ lớn để có thể tự mình phát toả ánh sáng đức tin như bài Tin mừng hôm qua nói tới.