Ngày 09.4.2021: Ký thác đời mình cho Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 21, 1-14

Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Tôma cũng gọi là Ðiđymô, Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: “Tôi đi đánh cá đây”. Các ông kia nói rằng: “Chúng tôi cùng đi với ông”. Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: “Này các con, có gì ăn không?” Họ đồng thanh đáp: “Thưa không”. Chúa Giêsu bảo: “Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được”. Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu, liền nói với Phêrô: “Chính Chúa đó”.

https://youtu.be/alD7IkEBbXI

KÝ THÁC ĐỜI MÌNH CHO CHÚA

Như các môn đệ hôm nay, nhiều khi chúng ta mất niềm tin vào Thiên Chúa vì thấy đời quá cơ cực. Những lúc như vậy, những đam mê trần thế lôi cuốn, chúng ta bám víu vào những thỏa mãn trần tục mà quên mất Chúa. Rồi cũng có những lúc, chúng ta chỉ muốn tự mình xoay xở mà không cần ơn Chúa trợ giúp; kết quả cuối cùng cũng chỉ là “công dã tràng xe cát” mà thôi. “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Nghe lời Chúa dạy, các môn đệ đã bắt được mẻ cá lớn! Nếu biết lắng nghe lời Chúa và ký thác đời mình cho Chúa, chắc chắn cũng sẽ có những mẻ cá lớn trong cuộc đời của chúng ta. Hãy tin tưởng và mạnh dạn ra khởi, thả lưới loan báo Tin mừng tình yêu của Chúa.