Ngày 09.03.2018: Từ khoá của hôn nhân

 

Tin mừng theo thánh Mác cô: Mc 12, 28b-34

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?”

Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi”. Còn đây là giới răn thứ hai: “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”. Luật sĩ thưa Ngài: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

TỪ KHÓA CỦA HÔN NHÂN

Đọc một đoạn văn, điều cần là nhận ra từ khóa. Học một điều mới, quan trọng là nắm được hệ thống lý luận và phương pháp. Là Kitô hữu, kẻ tin vào Thiên Chúa, chúng ta cũng cần nắm được từ khóa của đời sống mình chọn lựa. Từ khóa đó là mến – Chúa – yêu – người. Tuy hai nhưng thực sự hòa quyện và là một trong nhau. Điều thú vị của hôn nhân Kitô giáo cũng chính là đây, Kitô hữu sống đời hôn nhân chính là hành trình nên một – một xương một thịt – nhưng lại rất tự do để hoàn thiện cuộc đời nhau. Đó là từ khóa của hôn nhân.