Ngày 09.01.2021: Biết sống khiêm nhường

 

Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 3, 22-30

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ Người đến đất Giuđêa. Người ở lại đó với họ và làm phép rửa. Cũng có Gioan làm phép rửa tại Ainon, gần Salim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến để chịu rửa. Vì chưng, khi ấy Gioan chưa bị tống ngục. Xảy ra có cuộc tranh luận giữa các môn đệ của Gioan và người Do-thái về việc thanh tẩy. Họ đến cùng Gioan và nói với ông: “Thưa Thầy, người đã ở với Thầy bên kia sông Giođan, mà Thầy đã làm chứng cho, nay cũng làm phép rửa và ai nấy đều đến cùng người!” Gioan trả lời rằng: “Người ta không tiếp nhận gì mà không phải bởi trời ban cho. Chính các ngươi đã làm chứng cho tôi là tôi đã nói: Tôi không phải là Ðấng Kitô, nhưng tôi được sai đến trước Người. Ai cưới vợ, thì là người chồng, còn bạn hữu của tân lang đứng mà nghe tân lang nói thì vui mừng vì tiếng nói của tân lang. Vậy niềm vui của tôi như thế là đầy đủ. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”.

BIẾT SỐNG KHIÊM NHƯỜNG

Thánh Gioan Tẩy Giả để lại cho chúng ta bài học về sự khiên cung thật tuyệt vời. Thánh nhân chấp nhận nhỏ đi để cho Chúa được lớn lên trong lòng mọi người, bởi ngài ý thức mình chỉ là kẻ dọn đường, chỉ là tiếng hô trong hoang địa, còn Chúa Giêsu mới là Đấng sẽ đến, là Đấng muôn dân đang mong đợi.

Rất nhiều khi trong cuộc sống, sự kiêu ngạo lấn chiếm tâm hồn chúng ta, khiến chúng ta luôn coi mình hơn người khác và có khi còn coi thường người khác nữa. Xin Chúa chữa lành chúng ta tật kiêu ngạo cố hữu này, để trước nhan thánh Chúa và trước mặt mọi người, chúng ta nhìn nhận thân phận hèn yếu, để được Chúa xót thương và được tha nhân đón nhận.