Ngày 09.01.2018: Biết để cảm thông nhau

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 1, 21-28

Hôm đó, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.

Ðang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: “Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy im đi, và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét lên một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái chi vậy? Ðây là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh Người”. Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.

BIẾT ĐỂ CẢM THÔNG NHAU

Thần ô uế biết thầy Giêsu nhưng không phải là cái biết để đi vào tương quan mà là cái biết loại trừ. Vì vậy, thấy thầy Giêsu, chúng thét lên: việc chúng tôi can gì đến ông. Chuyện này nhiều khi cũng xảy ra trong mối tương quan của các đôi bạn trẻ sống đời hôn nhân nhất là trong khoảng năm năm đầu tiên. Đó cũng là một nguyên nhân lớn của sự đổ vỡ trong hôn nhân thời nay. Xin Chúa ban cho những gia đình trẻ vui sống trong sự hiểu biết cảm thông để xây dựng gia đình hạnh phúc.