Ngày 08.01.2018: Cùng nhau nên thánh

 

Tin mừng theo thánh Luca : Lc 3, 15-16. 21-22

Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.

CÙNG NHAU NÊN THÁNH

Cửa trời xưa bị khép lại khi con người sa ngã nay được mở ra với lời tuyên bố của Thiên Chúa Cha trong ngày Đức Giêsu chịu phép rửa tại sống Giođan. Từ nay, trời với đất, Chúa và người bước vào một cuộc giao duyên mới của tình yêu, giao duyên Vĩnh Cửu.

Cũng thế, bước vào đời sống hôn nhân, đôi bạn cũng mở toang cánh cửa để từ nay bước vào đời sống của nhau và cùng giúp nhau trên con đường nên thánh. Duyên từ đây không còn chỉ nhân duyên mà còn là thánh duyên, duyên mở ra với nhau – mở ra với người – và mở ra với Thiên Chúa.