Ngày 07.9.2020: Kiên trì thực thi giới luật yêu thương

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 6, 6-11

Vào một ngày Sa-bát, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sa-bát không, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây”. Người đó đứng thẳng dậy. Ðoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: “Tôi hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?” Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: “Ngươi hãy giơ tay ra”. Người ấy giơ ra, và tay người ấy được lành.

Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận, và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.

Ngày 07.9.2020: Kiên trì thực thi giới luật yêu thương

KIÊN TRÌ THỰC THI GIỚI LUẬT YÊU THƯƠNG

Chuyện ngày Sa-bat mãi là vấn đề tranh luận giữa Chúa Giêsu với những luật sĩ và những người Pharisêu. Não trạng nệ luật của họ không thể dung nạp được giáo huấn của Chúa Giêsu; nói khác đi, lối hành xử đầy nhân ái của Chúa Giêsu làm cho họ khó chịu, và họ tìm cách để bắt bẻ, để khử trừ người.

Thế mới hay, ở đời, không phải cứ làm việc tốt là được người khác chấp nhận, ủng hộ. Thế thì buông xuôi, bỏ cuộc, ai sao ta vậy cho yên thân chăng? Đó không phải là giáo huấn của Chúa, không phải là cung cách sống của người Kitô hữu đích thực. Xin cho chúng ta đường bao giờ mỏi mệt vì thực thi giới luật yêu thương của Chúa.