Ngày 07.02.2018: Sống vì nhau

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 7,14-23

Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.

Lúc Người lìa dân chúng mà về nhà, các môn đệ hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn ấy.

Người liền bảo các ông: “Các con cũng mê muội như thế ư? Các con không hiểu rằng tất cả những gì từ bên ngoài vào trong con người không thể làm cho người ta ra ô uế được, vì những cái đó không vào trong tâm trí, nhưng vào bụng rồi xuất ra”. Như vậy Người tuyên bố mọi của ăn đều sạch.

SỐNG VÌ NHAU

Chưa bao giờ xã hội khủng hoảng như hôm nay. Thế giới hoảng loạn vì hàng giả hàng nhái và độc hại từ Trung Quốc. Việt Nam không biết ăn uống gì vì nhìn đâu cũng thấy độc tố và chết chóc. Tất cả từ nguồn thải của con người mà ra. Con người đã thải một cách vô ý thức vì không ý thức sự liên đới giữa con người với nhau và với thiên nhiên. Nguồn gốc của cuộc khủng hoảng này là tâm trí ô trọc chứ không phải thiên nhiên chống lại con người. Thứ ô trọc khiến con người không còn ý thức mình thuộc về nhau và gìn giữ sự thanh sạch cho nhau. Lạy Chúa, xin cho các thành viên trong gia đình trẻ ý thức họ thuộc về nhau để luôn quan tâm đến nhau trong một thế giới đang tìm cách chia tách họ. Amen