Ngày 05.8.2022: “Hãy từ bỏ mình…”

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 16, 24-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình?

“Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm. Thật, Thầy bảo các con: trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong Nước Người”.

Ngày 05.8.2022: "Hãy từ bỏ mình..."

HÃY TỪ BỎ MÌNH…”

Theo Chúa là bước vào cuộc phiêu lưu, lội ngược dòng, là từ bỏ mình để đi vào con đường hẹp của Tin Mừng, nhưng đó là con đường dẫn vào nguồn sống. Vinh quang nào cũng phải trả giá bằng đau khổ thập giá. Tình yêu thiếu hy sinh tình yêu khó bền vững. Hy sinh thiếu tình yêu chỉ là khổ nhục. Ai từng khổ tận trong tình yêu mới cảm nhận được vị ngọt của sự trao hiến. Ai từng sống trong ngục tù tăm tối mới biết trân quý tia sáng hy vọng.

Trên thập giá, Chúa Giêsu đã định nghĩa tình yêu đích thực, đó là sự trao hiến đến cùng vì người mình yêu. Hãy viết tiếp bài ca tình yêu bằng thái độ yêu thương phục vụ. Hãy đón nhận thánh giá đau khổ như món quà của tình yêu.