Ngày 05.03.2018: Trái tim mở rộng

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 4, 24-30

Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà goá ở Israel, khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt ba năm sáu tháng, nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà goá ở Sarépta xứ Siđôn thôi. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman, người Syria”.

Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực. Nhưng Người tiến qua giữa họ mà đi.

TRÁI TIM MỞ RỘNG

Một làng kia, khi tân linh mục không về quê tạ ơn, không ai trong làng chịu gọi cha mẹ linh mục ấy là “ông bà cố”. Ra như linh mục không phải là ân huệ Chúa ban mà là ân huệ do quê hương xứ sở ban tặng. Họ không chỉ độc quyền về văn hóa mà còn độc quyền với cả chức thánh! Ra như, Thiên Chúa đang bị điều khiển bởi những bộ óc siêu phàm. Đó là ánh nhìn hạn hẹp trói buộc con người. Là Kitô hữu thì không thể thế. Sống đời gia đình càng không thể như thế. Phải sống mở và giáo dục sao cho con cái mình sống mở trong yêu thương.