Ngày 05.11.2018: Lòng thương xót

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 14, 12-14

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với thủ lãnh các người Biệt phái đã mời Người rằng: “Khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông.

Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù, thì ông sẽ được phúc, bởi họ không có gì đền ơn cho ông: vì chưng, khi những người công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn”.

LÒNG THƯƠNG XÓT

Lẽ thường, người ta muốn làm việc gì cho người khác đều muốn mình sẽ được đền đáp lại cân xứng. Đây là hành động kiểu: “hòn đất ném đi hòn chì ném lại”. Vòng lẫn quẩn ân nghĩa, có qua có lại cứ thế xoay vần, không ai nợ ai. Thế nhưng, lối sống này không thích hợp đối với người Kitô hữu.

Đức Giêsu dạy chúng ta thái độ cân xứng đối với các anh chị em bần cùng, bất hạnh trong cuộc sống. Không phải vì họ sang giàu mới nhận được thái độ tôn trọng của chúng ta, trái lại, những người đói khổ và bần hàn phải là đối tượng của lòng thương xót hơn hết, nhờ đó chúng ta được chúc phúc.

Xin cho chúng ta biết sống đẹp và ý nghĩa qua việc sống quảng đại và vô vị lợi với mọi người. Amen.