Ngày 05.08.2018: Tìm kiếm giá trị vĩnh cửu

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 6, 24-35.

Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”.

Họ liền thưa lại rằng: “Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?” Chúa Giêsu đáp: “Ðây là công việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy tin vào Ðấng Ngài sai đến”.

TÌM KIẾM GIÁ TRỊ VĨNH CỬU

Khi thấy dân chúng theo mình rất đông, Chúa Giêsu đã “chạnh lòng thương”, làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Họ theo Chúa vì cái bụng, Chúa không hài lòng nên đã trách: “Các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê“. Chúa gợi lên cho họ lòng khát vọng tìm kiếm lương thực trường tồn là chính Chúa, là tin vào Người.

Cuộc sống của chúng ta hôm nay cũng bôn ba vất vả về nhiều chuyện. Hết lo cơm ăn, lo áo mặc, ta lại lo cho có tiện nghi sang trọng. Thế nên, ta dành hết thời, giờ sức lực tìm kiếm cuộc sống hôm nay, nhưng cuộc sống viên mãn ta lại chẳng mấy quan tâm.

Xin Chúa cho chúng ta biết tìm kiếm Chúa, là lương thực trường tồn, lương thực đem lại sự sống muôn đời. Amen.