Ngày 05.02.2018: Tin tưởng nơi Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 6, 53-56

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin Người ở đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ Người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh.

 

TIN ƯỞNG NƠI CHÚA

Có bệnh thì vái tứ phương. Cho dù một tia hy vọng nhỏ người ta đều tự thử. Đó là lý do tại sao nhiều người trí thức nhưng lại làm những chuyện mê tín dị đoan.

Phần chúng ta, chúng ta không mê tín vì chúng ta có vị Đại Y Vương của mọi y vương người đời xưng tụng. Chỉ cần cái bóng của người đổ trên cuộc đời chúng ta là mọi sự đều lành mạnh. Vấn đề còn lại là ta có muốn nương bóng và đụng chạm vào Người hay không?

Lạy Chúa, xin đừng để chúng con là những kẻ trong nhà nhưng lại bị loại ra ngoài vì thái độ kém tin của mình.