Ngày 04.08.2018: Dám sống cho sự thật

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 14, 1-12.

Khi ấy quận vương Hêrôđê nghe danh tiếng Chúa Giêsu, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Người này là Gioan Tẩy Giả, ông từ cõi chết sống lại, nên mới làm được các phép lạ như vậy”. Tại vì Hêrôđia vợ của anh mình mà vua Hêrôđê đã bắt trói Gioan tống ngục, bởi Gioan đã nói với vua rằng: “Nhà vua không được lấy bà ấy làm vợ”. Vua muốn giết Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi Gioan như một tiên tri.

Nhân ngày sinh nhật của Hêrôđê, con gái Hêrôđia nhảy múa trước mặt mọi người, và đã làm cho Hêrôđê vui thích. Bởi đấy vua thề hứa sẽ ban cho nó bất cứ điều gì nó xin. Ðược mẹ nó dặn trước, nên nó nói: “Xin vua đặt đầu Gioan Tẩy Giả trên đĩa này cho con”.

Vua lo buồn, nhưng vì đã trót thề rồi, và vì các người đang dự tiệc, nên đã truyền làm như vậy. Ông sai người đi chặt đầu Gioan trong ngục, và để đầu Gioan trên đĩa đem trao cho cô gái, và nó đem cho mẹ nó. Các môn đồ của Gioan đến lấy xác thầy và chôn cất, rồi đi báo tin cho Chúa Giêsu.

DÁM SỐNG CHO SỰ THẬT

Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc tử đạo của thánh Gioan Tẩy giả. Thánh nhân đã can đảm nói sự thật, bảo vệ công lý, cho dù sự thật đó dẫn đến tù đày và cái chết. Một cách nào đó, đời sống của người Kitô hữu chúng ta cũng là một cuộc tử đạo triền miên.

Xin Chúa ban thêm sức mạnh và ơn can đảm, để chúng con sống theo tiếng lương tâm ngay chính, dám đón nhận sự thật và làm chứng cho sự thật, dù có phải chịu thiệt thòi, mất mát, thua thiệt.