Ngày 04.03.2018: Tôn trọng đền thờ Chúa Ba Ngôi

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 2, 13-25

Lễ Vượt Qua của dân Dothái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Người thấy ở trong Ðền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”.

TÔN TRỌNG ĐỀN THỜ CHÚA BA NGÔI

Có muôn vàn sự phân ly, phân hủy hay phá hủy. Có sự phá hủy gây hại nhưng cũng có sự phá hủy sinh ích cho con người. Phá hủy môi trường như miền Trung Việt Nam là sự phá hủy sinh chết chóc. Phá hủy sự sống của các anh hùng tử đạo là sự phá hủy sinh ích vì các ngài sống và chết vì và trong tình yêu. Thân xác của các ngài bị kẻ khác hủy đi sự sống nhưng như hạt lúa chịu tan biến đi để sinh trái, hạt mầm đức tin và tình yêu đã trổ sinh. Nhưng trên hết là sự tự hủy của thầy Giêsu. Thầy đã tự hủy mình đi để nâng ta lên và đem ơn cứu độ cho ta. Chính Người cho ta biết, trọn vẹn con người ta là đền thờ của Chúa Ba Ngôi.