Ngày 02.11.2018: Mầu nhiệm hiệp thông của Hội Thánh

 

Tin mừng Theo Thánh Gioan: Ga 6, 37-40

Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.

Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”

 

MẦU NHIỆM HIỆP THÔNG CỦA HỘI THÁNH

Hôm qua Giáo hội mừng kính các thánh nam nữ trên trời, tức là các anh chị em đã sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu của mình.

Hôm nay, chúng ta được mời gọi nhớ đến các Kitô hữu đã qua đời, nhưng còn phải chịu thanh luyện. Như vậy, chúng ta, những người còn đang sống, chia sẻ sự hiệp thông với các thánh hiển vinh và các anh chị em đang thanh luyện trong niềm tin vào ơn cứu chuộc mà Đức Kitô đã mang lại.

Công nghiệp của Đức Kitô mang lại có tính cứu độ phổ quát, và vì Thiên Chúa không muốn cho ai phải chết đời đời, nên chúng ta được mời gọi tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa; cụ thể qua việc hiệp thông với các thánh, và hy sinh cầu nguyện cho anh chị em đang thanh luyện.

Xin các thánh cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Amen.