Ngày 02.10.2018: Khiêm hạ trong vòng tay của Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 18, 1-5. 10.

Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời.

Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời”.

KHIÊM HẠ TRONG VÒNG TAY CHÚA

Sinh ra làm người, ai ai cũng vậy, đều muốn làm ông này bà nọ, đều muốn người khác coi trọng mình. Ai cũng sợ bị khinh chê, sợ bị xem là tầm thường vô dụng… Thế nhưng, linh đạo của Chúa Giêsu lại khác. Người mời gọi người ta hãy trở nên bé nhỏ, thấp hèn, càng bé nhỏ thấp hèn, càng trở nên cao trọng trong nước của Người. Quả thật, chỉ những ai biết hạ mình xuống, biết khiêm nhu nhận mình là kẻ nghèo hèn thì mới cảm nếm được tình thương của Chúa dành cho.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết khiêm nhu trước mặt Chúa để tình yêu của Ngài phủ lấp chúng con. Amen.