Ngày 02.05.2018: Gia đình của Chúa

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 15, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi.

“Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Ðây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”.

GIA ĐÌNH CỦA CHÚA

Thiên Chúa là suối nguồn sự sống và tình yêu. Ai ở trong Thiên Chúa thì ở trong sự sống. Nơi người ấy, hoa quả tình yêu và sự sống không ngừng phát sinh.

Thật diễm phúc vì hôn nhân được xây dựng trên nền tảng tình yêu và hôn nhân làm phát sinh sự sống bởi tình yêu. Hôn nhân Kitô giáo còn hạnh phúc hơn vì nó diễn tình yêu sự sống vĩnh cửu Thiên Chúa trao tặng cho con người, một tình yêu liên lỉ không chia lìa giữa Đức Kitô và Hội thánh mà gia đình là thành viên.

Lạy Chúa Giêsu, xin chúc lành cho các gia đình của Chúa.