Ngày 01.11.2020: Sống các mối phúc của Chúa

 Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 5, 1-12a

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. – Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. – Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. – Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. – Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. – Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. – Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. – Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.

“Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”.

Ngày 01.11.2020: Sống các mối phúc của Chúa

SỐNG CÁC MỐI PHÚC CỦA CHÚA

Hôm nay, đại hội các thánh nam nữ trên trời. Các ngài thuộc mọi dân tộc, mọi thời đại, mọi hoàn cảnh sống… Để có được niềm vui mừng hân hoan và phần thưởng trọng đại hôm nay, các ngài cũng đã trải qua bao lao đao thử thách, cũng phải bước đi trong những bước chân siêu vẹo phận người, cũng nếm trải tiếng khóc tiếng cười, cũng trải qua bao cuộc thăng trầm dâu bể… Tất cả, các ngài đã sống các mối phúc của Chúa, và đã được gột trắng áo mình trong máu Con Chiên.

Giờ đây các ngài được quây quần bên Con Chiên để hát bài ca mới. Xin cho chúng ta cũng biết nối gót các ngài, để sau khi kết thúc hành trình dương thế, chúng ta cũng được cùng các ngài hưởng phúc vinh quang.