Ngày 01.11.2018: Các mối phúc thật

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 5, 1-12a 

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người.

Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp.

Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa.

Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.

CÁC MỐI PHÚC THẬT

Những điều mà Đức Giêsu chúc phúc cho chúng ta, trong quan niệm của thế giới hôm nay, có vẻ như là những mối họa hơn là mối phúc.

Nghèo khó, đói khát, đau buồn, chịu khổ nhục, chịu bách hại… quả chẳng phải là những điều đáng cho con người ước mong.

Thế nhưng, để vào hưởng hạnh phúc Nước Trời như các thánh hôm nay chúng ta mừng kính, người Kitô hữu phải đi trên con đường hẹp của Tin mừng, con đường thập giá. Những con đường đó không bao giờ thiếu vắng nghèo đói, bách hại, khổ nhục… Như vậy, chúng ta mới hiểu, đó quả là những mối phúc!