Ngày 01.10.2018: Sự khôn ngoan của Thiên Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 18, 1-4.

Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời”.

SỰ KHÔN NGOAN CỦA THIÊN CHÚA

Khôn ranh, cao ngạo, khinh người dường như ngày càng được đề cao một cách tinh vi trong đời sống mang nặng tính duy vật. Thật vậy, những kẻ khôn lanh trong xã hội thường có vẻ như dễ thành công hơn, dễ đạt được mục đích hơn trong sân khấu cuộc đời. Thế mà ngày hôm nay, Chúa Giêsu lại mời gọi chúng ta hãy “trở nên như trẻ nhỏ” để được vào Nước Trời. Phải chăng điều này thật ngớ ngẩn?

Quả thật, sự khôn ngoan của Thiên Chúa thì khác hẳn loài người; tính toán của Thiên Chúa cũng vượt xa loài người. Chúa không mời gọi ta giẫm đạp lên nhau mà sống, Người cũng chẳng cổ xúy thói ma lanh tranh giành. Ngược lại, Người mời gọi chúng ta hãy đi ngược dòng đời, hãy trở nên giống trẻ thơ thay vì cho mình là khôn ngoan thông thái, hãy cúi mình xuống thay vì giẫm đạp nhau mà ngoi lên. Càng buông bỏ bao nhiêu, ta càng đến gần Chúa bấy nhiêu.

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết học với Ngài để sự khôn ngoan của Ngài luôn làm chủ và lèo lái cuộc đời con. Amen.