Ngày 01.04.2018: Tình yêu và sự sống

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 20, 1-9

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simôn Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simôn Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết..

TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG

Chúa đã sống lại nhưng môn sinh của Người lại đi tìm Người giữa kẻ chết. Dầu vậy, do bởi tình yêu thúc đẩy, môn sinh của Người đã vội vã ra đi, đi thật sớm và thật nhanh nên đã gặp được Chúa dù chưa giáp mặt. Do bởi tình yêu và những dấu chỉ nên môn đệ được thầy Giêsu thương mến đã thấy và đã tin. Ông không thấy bằng con mắt nhưng bằng tình yêu. Tình yêu là thế. Tình yêu thúc giục người ta đi tìm sự sống và kẻ sống hơn là sự chết và kẻ chết. Ước chi giữa một thế hệ nhiều người ngại ngần sinh con, gia đình Kitô hữu luôn trở thành cái nôi tình yêu và sự sống.