Hoạt cảnh “Giờ trảm quyết”

 

Ngày khai mạc năm thánh tại Sở Kiện
23.11.2009

Hoạt cảnh : “Giờ Trảm Quyết”
Dân Ca Nghệ tĩnh – Giáo Phận Vinh


Hoạt cảnh "Giờ trảm quyết”

Nếu nói về các án xử, 118 chứng nhân tử đạo Việt Nam đã lãnh nhận một trong 6 hình thức sau :

78 bị trảm quyết (chém đầu),
21 bị xử giảo (thắt cổ),
06 thiêu sinh,
04 lăng trì (chặt tay chân trước)
và 01 bá đao (cắt trăm mảnh).

Nhiều vị đuối sức không chờ được đến ngày xử nên chết rũ tù (8 vị).

Giáo phận Vinh cho chúng ta mường tượng lại không khí một cuộc hành quyết, với nét độc đáo của những bài hát địa phương, theo làn điệu Dân ca Nghệ An.

 

 

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">Z7QcXtwvXmg</span> is invalid.