Hoạt cảnh “Các Chứng nhân bị giam cầm”

Ngày khai mạc năm thánh tại Sở Kiện
23.11.2009

Hoạt cảnh : “Các Chứng nhân bị giam cầm”
Giáo phận Phát Diệm


Hoạt cảnh "Các Chứng nhân bị giam cầm"Phần trình diễn của giáo phận Phát Diệm giới thiệu cho chúng ta một số hình khổ các chứng nhân lãnh nhận. Đó là tù giam, tra tấn, roi đòn, nhục hình, ép buộc đạp lên thập giá.

Chúng ta được ôn lại tiểu sử năm chứng nhân đức tin : linh mục Lê Bảo Tịnh, thầy giảng Nguyễn Khắc Cần, lý trưởng Nguyễn Huy Mỹ, bà Innê Thành (Đê), và linh mục Anrê Dũng Lạc. Đặc biệt chúng ta được nghe ngâm lại những vần thơ của thánh Dũng Lạc :

“Đông qua tiết lại thời Xuân đến
Khổ trảm mai sau hưởng phúc an.
Làm kẻ anh hùng quản chi khó
Nguyện xin cùng gặp chốn thiên đàng”

 

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">ni7z3fzNgrw</span> is invalid.