Giáo hội Việt Nam : Về Nguồn (clips)

 

 

Về nguồn Giáo hội Việt Nam

gxdaminh.net

Giáo hội Việt Nam : Về Nguồn (clips)

 

Trên trang gxdaminh đã từng có slides kèm với âm thanh “Về nguồn Giáo hội Việt Nam”, chính xác là bài Lược sử Giáo Hội Việt Nam.

Tuy nhiên cũng khó dùng vì phải tải cả hai files “ghvn_luocsu.pps” và “thuyetminh.mp3” xuống. Do yêu cầu của quý độc giả, chúng tôi xin chuyển qua dạng clips phim cho dễ sử dụng.

Xin nói lại, slides được dựng dựa theo một bài nói chuyện hơn 12 phút, của linh mục Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP trong mùa chay tháng 03.2010, nên có vài chi tiết thay đổi nhỏ.

Cụ thể như trong clips nói số giám mục Việt Nam là 103, còn văn bản được cập nhật vào tháng 07.2010, số GMVN đã là 104 vị. (Chưa kể BA giám mục phục vụ tại hải ngoại. Xin coi Chân dung 107 giám mục Việt Nam)

Hy vọng đáp ứng được nhu cầu của nhiều người.

 

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">d2GIho8U8KE</span> is invalid.