Giáo hội Việt Nam : Thống kê 26 giáo phận

 

 

 

Giáo hội Việt Nam : Thống kê 26 giáo phận

Clips : Thống kê

26 giáo phận Việt Nam

 

Chỉ còn ít ngày nữa, năm thánh kỷ niệm 50 năm hàng giáo phẩm Giáo hội Việt Nam kết thúc : tại mỗi giáo xứ vào ngày 02.01.2011, tại Huế ngày 06.01.2011.

Xin chuyển slides thống kê GHVN theo giáo phận sang dạng clips, để trình chiếu với nhạc đệm được liên tục, và độc giả có thể ngừng tại đoạn mình cần tìm hiểu.

Tư liệu cho từng giáo phận gồm có :

Hình nhà thờ chính tòa,
năm thành lập,
dân số thuộc ranh giới giáo phận,
số tín hữu,
số linh mục giáo phận
số linh mục dòng,
và số tu sĩ nam nữ.

 

Clip 26 giáo phận Việt Nam