ĐHY Nguyễn Văn Thuận với Giới Trẻ

 

ĐHY Nguyễn Văn Thuận với Giới Trẻ

TUỔI TRẺ NĂM 2000


ĐHY Nguyễn Văn Thuận với Giới Trẻ

Xin giới thiệu với cộng đoàn các bài nói chuyện của Đức Tổng Giám Mục Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận với giới trẻ, nhân dịp Đại hội Thánh Mẫu vào tháng 8 năm 2000 tại chi Dòng Đồng Công ở Carthage, Missouri, Hoa Kỳ, với chủ đề “Tuổi Trẻ Việt Nam năm 2000”.

(NB : Ngày 21.01.2001 ngài mới nhận tước hồng y.)

Trong phần dẫn nhập, ngài khởi từ thảm cảnh tự tử của các bạn trẻ trên thế giới, phân tích lý do vì những chọn lựa sai lầm, và kêu mời giới trẻ : muốn thành công phải biết chọn lựa đúng đắn.

Nhẹ nhàng và đơn giản, ngôn từ ngắn gọn và dễ nhớ, giảng mà như chuyện trò tâm sự, ngài hoàn toàn thu hút cử tọa đông đảo các bạn trẻ, để dẫn họ đến Đức Kitô và niềm tin Kitô giáo.

 

Phần 01

 

Phần 02

Phần 03

Phần 04

Phần 05

Phần 06

Phần 07

Phần 08

Phần 09