Dễ Và Khó…

Dễ Và Khó…

Xem slides xin click tại đây.

Dễ Và Khó...Nếu hỏi : “Trong đời bạn thích chọn điều dễ hay điều khó”.

Dĩ nhiên, thường chúng ta thích chọn điều dễ.

Thế nhưng với một cách đặt vấn đề khác lạ… Ta nhận được một lời kêu mời để làm điều khó.

Đó là khi ta thấy điều khó tự thân có một giá trị. Nó trở thành một thách đố, lời kêu mời ta thực hiện. Thí dụ như :

Dễ để có tên trong sổ địa chỉ của ai đó,
còn khó có chỗ trong trái tim của họ.

Dễ để phê phán lỗi lầm người khác,
còn khó mà kiểm soát lời nói của mình.

Đễ để khiến người khác tổn thương,
còn khó để chữa lành vết thương ấy.

Đặc biệt soạn giả chọn hoa xương rồng làm hình nền. Bởi vì dù xương rồng có thân cành cứng rắn và đầy gai, nó vẫn có khả năng nở hoa.