Có Mẹ giữa cuộc đời

Có Mẹ giữa cuộc đời

 
 
Có Mẹ giữa cuộc đờiMẹ! Mẹ của con ơi!
Hôm nay trời u ám
Mây giăng xám bầu trời
Lời kinh con sầu muộn
Nhuộm cả chuỗi Mân Côi!
 
Mẹ ôi, con cái Mẹ
Đang ở giữa ba thù
Gặp muôn vàn khốn khó
Con chỉ còn có Mẹ
Là chốn con tựa nương!
 
Xin dâng Mẹ Mùa Thương
Những nỗi lòng thao thức
Cùng thập giá Ki-tô
Cùng Mẹ xưa máu lệ
Vác thập giá đời mình!
 
Mẹ! Mẹ của tình thương
Mẹ thương con Mẹ nhé
Con nhỏ bé tầm thường
Đường con đi vạn nẻo
Xin Mẹ dắt con đi!
 
Mẹ! Mẹ của con ơi!
Có Mẹ giữa cuộc đời
Con lo gì khốn khó
Có Mẹ giữa cuộc đời
Con sợ gì gian nan!
 
            10/10/2012
            Vũ Thủy