Clips : Triết lý cuộc sống (1)

 

Clips : Triết lý cuộc sống


Clips : Triết lý cuộc sống (1)Cuộc sống
là một điều tuyệt vời đối với mỗi chúng ta …
Có lúc xung quanh ta
dường như toàn màu hồng
nhưng đôi khi nó như một bầu trời tối mịt mù
mà ta chẳng biết sẽ phải đi về đâu.

Nhưng dù sao:
hãy sống cuộc đời cho đầy
và hãy luôn mỉm cười
để cảm nhận hết hương vị của nó !.