Clips : Tình Chúa Cao Vời và hiện trạng thế giới

 

Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2011 Giáo Xứ Đaminh
Đường Nào Cho Chúa Đến ?


Clips : Tình Chúa Cao Vời và hiện trạng thế giới


Clips : Tình Chúa Cao Vời và hiện trạng thế giớiNgoài clips “Mãi thuộc về Ngài”, xin gửi đến cộng đoàn hai clips khác, cha Giuse Đỗ Trung Thành đã sử dụng để minh hoạ trong những ngày tĩnh tâm vừa qua tại giáo xứ Đaminh.

Đó là nhạc phẩm Tình Chúa Cao Vời, của Linh mục Duy Thiên, ca sĩ Phan Đình Tùng.

Và clips trình bày về hiện trạng thế giới hôm nay. Một thế giới chiến tranh, thiên tai, tội ác và các loại các tệ đoan xã hội…

Tình Chúa Cao Vời

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">yJZrfHjXfLA is invalid.


Hiện trạng nhân loại

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">AoH_hcXBSK0 is invalid.

.