Clips: Tìm hiểu về Năm Đức Tin

 

Clips: Tìm hiểu về Năm Đức Tin

 

  Clips: Tìm hiểu về Năm Đức TinNhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vaticanô II và 20 năm xuất bản Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, qua Tự sắc Cửa đức tin (Porta fidei), Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã công bố quyết định mở Năm Đức Tin, bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 đến ngày 24 tháng 11 năm 2013, lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ.

Mục đích của Năm Đức Tin là giúp các tín hữu tái khám phá hành trình đức tin trước cuộc khủng hoảng sâu sắc về đức tin Kitô giáo trong thế giới ngày nay.