Clips : Phút tĩnh lặng

 

Clips : Phút tĩnh lặng


Clips : Phút tĩnh lặngBài học rút ra từ cuộc sống

Có lẽ cuộc sống
muốn ta chọn lầm trước khi chọn đúng,
để ta biết cám ơn món quà của cuộc sống.

Khi cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác mở ra.
Nhưng thường ta chỉ tập trung vào cánh cửa đã đóng,
mà không để ý đến cánh cửa mới mở ra.

Đôi khi cái gì đó vuột khỏi tầm tay rồi
ta mới biết mình đã từng có nó,
mới cảm nhận được nó quan trọng
và có ý nghĩa biết bao với mình.


The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">hkFa7lKwhW0<span style="color: navy;"> is invalid.


.