Clips : Nối mạng với trời

 

 

Clips : Nối mạng với trời

 

Clips : Nối mạng với trờiClips : Nối mạng với trờiChúng ta đang sống trong thời bùng nổ công nghệ thông tin. Giới trẻ ngày nay nhất là tại thành phố, chẳng còn xa lạ gì với mạng, với net, với chát và với blog …

Người tín hữu hôm nay không thể thờ ơ với những tiến bộ đó, nhưng phải biết tận dụng để : tìm hiểu ý Chúa khi đọc bài các nghiên cứu, suy niệm lới Chúa, nghe giảng Tin mừng… và liên kết tình thân với con người.

Đó là nội dung chúng ta gặp thấy trong nhạc phẩm Nối mạng với trời của Lm Quang Uy, với phần cử điệu của nhóm sinh viên Sao Mai.

 

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">fnHVVFHibvc</span> is invalid.

 

Nối mạng với trời

Lm Quang Uy

ĐK. Hãy gõ lên bàn phím để nối mạng với trời.
Hãy gõ lên bàn phím thấy Chúa đang cười tươi.
Hãy gõ lên bàn phím để nối mạng với đời.
Sẽ thấy ra tình yêu đang vẫy chào niềm vui.

1. Có những nỗi khát khao, có những nỗi đớn đau,
Có những nỗi lắng lo chia san với con người

Có tiếng khóc xót xa, có tiếng nói thiết tha
Có tiếng hát khẽ ru đưa nhau đến an hòa.

2. Có chút ánh sáng soi, có chút muối mến yêu
Có chút bánh đến trao cho vơi bớt hiểm nghèo.

Có những nỗi khát khao, có những nỗi đớn đau,
Có những nỗi lắng lo chia san với con người

3. Có tiếng khóc xót xa, có tiếng nói thiết tha
Có tiếng hát khẽ ru đưa nhau đến an hòa.

Có chút ánh sáng soi, có chút muối mến yêu
Có chút bánh đến trao cho vơi bớt hiểm nghèo.