Clips: Năm điều đáng quên – đáng nhớ

Clips: Năm điều đáng quên – đáng nhớ

Clips: Năm điều đáng quên - đáng nhớHãy quên đi những gì là khách sáo xã giao ngay khi bạn vừa mới làm xong một việc nào đó cho người khác.

….

Hãy nhớ về tất cả những niềm hạnh phúc đã dành cho bạn trong từng biến cố cuộc đời, và chúng sẽ làm cho bạn thấy hạnh phúc.