Clips : Lời Kinh Cuộc Đời.

Clips : Lời Kinh Cuộc Đời.

Xin giới thiệu với cộng đoàn clips : Lời kinh cuộc đời, dựa trên lời thơ của cha Đặng Quang Thắng op, người từng phục vụ tại giáo xứ Đaminh, hiện đang thi hành sứ vụ tại vùng sâu vùng xa….

 

 

Lời Kinh Cuộc Đời
Lm Giuse Đặng Quang Thắng OP

Lời kinh bay giữa núi đồi,
May ra lên tới chân trời ước mơ.
Lời kinh lắng đọng trong thơ,
Nhắc ta nhớ tiếng ầu ơ năm nào.

Lời kinh giữa chốn lao xao,
Giúp ta bới thói ồn ào lăng xăng.
Lời kinh thầm lặng dưới trăng,
Đưa ta đến với chị Hằng tươi xinh.

Lời kinh đón đợi bình minh,
Một đời tín nghĩa ân tình mãi xuân.
Lời kinh thấm lệ vong ân,
Bao nhiêu vương vấn nỡ nần trôi xuôi.

Lời kinh hòa với tiếng cười,
Xua tan nhọc mệt phận người bon chen.
Lời kinh chẳng sách chẳng đèn,
Than van không tiếng ca khen không lời.

Lời kinh ấy thấu lòng trời,
Mọi nơi mọi lúc sáng ngời chân tâm.
Tỏa lan như áng hương trầm,
Muôn đời như tiếng thì thầm Cha – con.