Clips : Lịch sử Ngày Giới Trẻ Thế Giới

 

Clips : Lịch sử Ngày Giới Trẻ Thế Giới

 

Clips : Lịch sử Ngày Giới Trẻ Thế GiớiXin giới thiệu với cộng đoàn clips “Lịch sử Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới”, do Ban tổ chức Đại hội Madrid 2011 thực hiện. Dĩ nhiên phim nói tiếng Tây Ban Nha, nhưng có phụ đề và thuyết minh tiếng Việt.

Một cách sơ lược, chúng ta được hòa vào bầu khí của các Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, những bước hình thành và phát triển, và bầu khí WYD khi tổ chức tại các địa phương khác nhau, kể từ năm 1984 đến nay.

 

Clips Thuyết minh tiếng Việt (do Vietcatholic thực hiện)