Clips: Legio Mariae mừng lễ Acies 2014

Clips: Legio Mariae mừng lễ Acies 2014

Mỗi năm vào ngày này, các hội viên Legio đều dâng mình và đoàn thể cho Đức Mẹ, để lập lại lời hứa trung thành của Legio.Đúng 17 giờ, các hội viên cùng đọc bản kinh Catena của Legio. 17h30 thánh lễ đồng tế bắt đầu trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Clips: Legio Mariae mừng lễ Acies 2014

Qua bài chia sẻ, cha Micae đã nhắn nhủ mọi người đến 3 sứ điệp mà biến cố Truyền Tin muốn truyền tải cho chúng ta. Đó là phải luôn yêu cuộc sống. Ngôi Lời đã làm người, đã chọn đi trên con đường bấp bênh của loài người, vì yêu cuộc sống yêu thương của nhân loại thì chúng ta cũng phải biết yêu chuộng cuộc sống này. Vì thế, chúng ta cũng phải yêu con người như Đức Giêsu đã yêu.Đồng thời, chúng ta cũng phải biết loan báo Tin Mừng bình an của Chúa như Mẹ Maria đã mau mắn đem Chúa đến cho người khác, ngày khi Mẹ cưu mang Con Thiên Chúa.

Clips: Legio Mariae mừng lễ Acies 2014

Sau phần ban phép lành của cuối lễ, có nghi thức dâng mình cho Đức mẹ. Cha linh giám, các tu sĩ bảo trợ, các hội viên hoạt động và tán trợ cùng tiến về dưới chân mẹ đặt tay lên cán Vexilium đọc lớn tiếng: “Lạy nữ vương là mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ, và mọi sự của con là của Mẹ”. Câu dâng mình thật vắn tắt nhưng cô đọng trong tâm hồn mỗi hội viên Legio một tâm tình biết ơn. Sau khi mọi người đã về chỗ, cha linh giám đọc kinh dâng mình cho Đức mẹ, sau đó là kinh bế mac.

Clips: Legio Mariae mừng lễ Acies 2014

Lạy Chúa xin tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên mỗi hội viên Legio chúng con. Xin cho chúng con biết kết hiệp với Mẹ để luôn là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian, luôn hăng say hoạt động tông đồ, có tấm lòng rộng mở, lối sống thánh thiện tốt lành, biết hy sinh quên mình để phục vụ Chúa và tha nhân. Amen. (trích bản tin)