Clips : Hai nghệ sĩ một Guitar

 

Clips : Hai nghệ sĩ biểu diễn một Guitar


Clips : Hai nghệ sĩ một GuitarĐã có bao giờ bạn thấy hai người biểu diễn một Ghi-ta chưa ? Làm sao có thể xảy ra được. Xin giới thiệu ba clips rất độc đáo tuyển chọn tìm thấy trên mạng.

Trước tiên chúng ta sẽ thấy hai nghệ sĩ Antoine Dufour và Tommy Gauthier với nhạc khúc Jerry’s Breakdown của Jerry Reed.

Kế đó, cặp song sinh Brendan and Jackson, với cây đàn đứng, người tay phải, kẻ tay trái, người solo, kẻ đệm.

Và cuối cùng là sự kết hợp hòa điệu tuyệt vời của cặp nam nữ nghệ sĩ Fernando người Brazil và Cecilia người Uruguay, trình diễn nhạc khúc Tico Tico của Zequinha de Abreu. Trong đó có những đoạn người này bấm nốt và người kia gẩy đàn.

1. Jerry’s Breakdown của Jerry Reed


 

2. Brendan and Jackson (solo và đệm)

 

3. Tico Tico với Fernando & Cecilia

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">lRXgLYkbn-o</span> is invalid.