Clips : Chúa Chăn Nuôi Tôi

 

 

Clips : Chúa Chăn Nuôi Tôi

Thánh vịnh 23

Sáng Tác: Duy Thiên
Trình Bày: MTV

 

ĐK: Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn mà thiếu gì.
Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai.

1. Người đã dẫn tôi đi, trên đồng cỏ xanh rì.
Người đã dẫn tôi về, về bên dòng suối mát.
Tôi ăn uống thỏa thuê, thêm sức cho hồn tôi.

2. Nẻo đường chính tôi theo, cây gậy Chúa dẫn đường.
Dù vượt suối qua đồi, hoặc qua ngàn tăm tối.
Tôi đâu có sợ chi, vì Chúa ở cùng tôi.

3. Người dọn cỗ cho tôi, ngay ở trước quân thù.
Người đã xức trên đầu, dầu thơm người lai láng.
Tôi vui sướng thảnh thơi, khi Chúa thương hồn tôi.