Clips: Câu chuyện hai con chuột

 

Câu chuyện hai con chuột

 

Tình thương vô điều kiện không dựa vào lợi lộc, tình bạn, sự thủy chung hay huyết thống.

Thật ra nó không cần một quan hệ nào cả.