Clips: Câu chuyện Đức Tin Công Giáo


Câu chuyện Đức Tin Công Giáo

Nguồn: Internet
Thực hiện: PTH
gxdaminh.net

Clips: Câu chuyện Đức Tin Công Giáo… Việc lựa chọn nhìn Bryan Clay bằng tình yêu thương không cất đi khỏi anh sự đau đớn, cũng không bào chữa cho kẻ bị tình nghi giết người về trách nhiệm của anh ta trước pháp luật và trước mặt Chúa.

Nhưng đối với một nạn nhân của bất công, “tha thứ không phải là một lựa chọn mà Thiên Chúa để lại cho chúng ta; đó là một lệnh truyền”, Martinez Sanchez nói trong tuyên bố hôm 12-7 của mình…