Clips: Ba điều cần học 2/3: Tha thứ

Ba điều cần học 2/3

 

Clips: Tha thứ

 

Tha thứ cho những dối gian mà người khác dành cho tôi.

Tha thứ cho những gì xấu xa nhất mà người khác đã nghĩ về tôi.

Tha thứ cho sự không chân thành, thờ ơ, dẫu tôi đã dùng cả trái tim để quan tâm, lo lắng và đối xử…