Clips : 15 Điều Tâm Niệm

 

Clips : 15 Điều Tâm Niệm

 

Clips : 15 Điều Tâm NiệmDanh dự lớn nhất đời người là:
LÒNG TỰ TRỌNG

Lễ vật lớn nhất của đời người là:
LƯỢNG KHOAN HỒNG

Ngu dốt lớn nhất của đời người là:
DỐI TRÁ

Thất bại lớn nhất của đời người là: TỰ ĐẠI

Bi ai lớn nhất của đời người là: GANH TỊ

 

 

Sai lầm lớn nhất  của đời người là: ĐÁNH MẤT MÌNH

Tội lỗi lớn nhất của đời người là: BẤT HIẾU

Đáng thương lớn nhất của đời người là: TỰ TI

Phá sản lớn nhất của đời người là: TUYỆT VỌNG

Tài sản lớn nhất của đời người là: SỨC KHỎE

Món nợ lớn nhất của đời người là: TÌNH CẢM

Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là: KÉM HIỂU BIẾT

An ủi lớn nhất của đời người là: SẺ CHIA

Kẻ thù lớn nhất của đời người là: CHÍNH MÌNH

Đáng khâm phục nhất của đời người là: VƯƠN LÊN SAU KHI NGÃ