Clip: Tìm kiếm sự bình an

 

Clip: Tìm kiếm sự bình an“Ngày từng ngày, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp”. Thế đó, cuộc sống chỉ thực sự tồn tại trong hiện tại, chứ không ở trong quá khứ hay trong tương lai. Cái triết lý sống của người đàn ông nghèo thực sự có giá hơn cả vàng bạc, địa vị, nhan sắc hay quyền lực. Trong kinh nghiệm tự nhiên của con người, đói khát, mất quyền lực, thất bại, bất an hay sự chết là điều làm cho con người luôn sợ hãi và bất an.

Đỉnh cao của nỗi sợ đó chính là sợ đánh chính mình. Khi xưa trao ban bình an cho các môn đệ, Đức Giêsu cũng muốn mời gọi mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng cần phải biết sống đặc tính của ơn bình an. Đón nhận sự bình an của Chúa cũng là đón nhận chính Chúa, bởi vì Chúa là nguồn bình an (Rm 16,20). Sống đặc tính của ơn bình an chính là đi vào sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa và tin tưởng phó thác vào Ngài. Và, khi đã có Chúa trong cuộc đời thì mỗi chúng ta cũng phải biết đem Chúa đến cho tha nhân bằng những nghĩa cử yêu thương, thân thiện và đức công bằng…

Nguồn: Internet