Clip: Liều thuốc cho mẹ chồng

Clip: Liều thuốc cho mẹ chồng

 

Clip: Liều thuốc cho mẹ chồngYêu thương và tha thứ là sống đức tin ngay trên thế gian này. 

Đó là lý do chúng ta phải yêu thương và tha thứ lẫn nhau,

Yêu thương nhau hay không, tha thứ cho nhau hay không, đó là tùy mỗi người!