Clip: Cuốn sách và chiếc giỏ đựng than

 

Clip: Cuốn sách và chiếc giỏ đựng thanMỗi một loại sách đều đem đến cho chúng ta một lợi ích riêng hết sức hữu dụng và cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Sách mở mang trí tuệ, tăng cường khả năng giao tiếp, bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực tưởng tượng, sáng tạo. Hướng đến chân, thiện, mỹ, hoàn thiện bản thân.

Có khi một quyển sách có thể làm thay đổi cả một con người vì đến với họ đúng lúc đúng thời điểm. Đọc sách sẽ giúp bạn nhận ra giá trị của những quy tắc ứng xử trong cuộc sống, những chuẩn mực đạo đức làm người, có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống, biết yêu thương, thấu hiểu đồng loại, biết chia sẻ những khó khăn với người khác, biết nhận ra những hành vi trái đạo đức.

Từ đó hình thành cho ta cách nghĩ tích cực hơn, luôn hướng tới những giá trị tốt đẹp, tới lợi ích của bản thân trong mối quan hệ với lợi ích của những người xung quanh.

nguồn: internet

https://vimeo.com/242924284