Clip : Chân dung các Giám mục Việt Nam

 

Clips : Chân dung các Giám mục Việt Nam
1933-2012


Tiếp nối với clips 26 giáo phận, xin giới thiệu clips “Chân dung các Giám Mục Việt Nam”. Tính đến thời điểm tháng 11.2012, đã có tất cả 109 Giám mục người Việt Nam, trong đó có năm vị hồng y, bốn giám mục được chọn phục vụ tại hải ngoại, hai vị mới được công bố danh tánh.

 

Clip : Chân dung các Giám mục Việt Nam

 

Clips ưu tiên sắp xếp theo ngày thụ phong giám mục. Vị đứng đầu là Đức cha Gioan B. Nguyễn Bá Tòng (1933) và cuối cùng là đức cha Vinhsơn Nguyễn Văn Long OFM tại Úc.

Xin Thiên Chúa ban cho các ngài sự khôn ngoan sáng suốt và sức mạnh của Thánh Thần để chèo lái con thuyền giáo hội Việt Nam vững bước tiến về tương lai.

 

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">feVRV09aBTU</span></span> is invalid.