Clip: Bữa ăn Thiên đàng và Hỏa ngục

 

Clip: Bữa ăn Thiên đàng và Hỏa ngụcThiên Chúa muốn biến mặt đất thành Vườn Ðịa Ðàng, nhưng con người đã chia mặt đất thành đông, tây, nam, bắc, thành những nước thống trị và những nước bị đô hộ, thành những quốc gia giàu và những nước nghèo. Rồi cũng chính con người đã và đang biến Vườn Ðịa Ðàng thành địa ngục qua bao nhiêu cuộc chiến tranh lớn nhỏ mà xét cho cùng cũng chỉ vì tranh giành quyền lợi, tranh nhau miếng ăn, manh áo. Thật vậy, ích kỷ và vị tha là hai điểm khác biệt giữa địa ngục và thiên đàng.

Giữa dòng đời có nhiều thứ lửa tốt xấu chen lấn nhau. Xin ngọn lửa yêu thương bao dung của Chúa luôn chiếu sáng và hướng dẫn những bước tiến của nhân loại trên hành trình đức tin của chính mình. Amen.

Nguồn: Internet