Clip: Biết ơn

 

Clip: Biết ơnThái độ của con người sau khi thay đổi cuộc sống là như thế, chỉ có một số rất ít nhớ lại tình trạng trước đây của mình là như thế nào. Và … ai là người luôn ở bên cạnh an ủi, giúp đỡ mình trong những lúc đau khổ nhất

Thế nên, bạn thân mến, chúng ta hãy biết ơn đời…!

 

https://youtu.be/KDEZCiAEjVs